CLUJ-NAPOCA pentru capitala europeană a tineretului!

Newsletter
Print
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter

Cluj-Napoca pentru Capitala Europeană a Tineretului

Cluj-Napoca doreşte să aplice pentru titlul de Capitală Culturală Europeană –luându-se deja măsuri pentru atingerea acestei ţinte. Nu se ştie însă încă, dacă acest lucru va deveni posibil în 2020 ori mai târziu – depinde de noile regulaţii UE. Dar până atunci ar fi, o idee bună ca oraşul să aplice pentru titlul de Capitală Europeană de Tineret, aşa , ca o repetiţie generală. Aici regulamentul e clar, data limită bine stabilită, iar Clujul are toate cele necesare. Termenul limită: 1 mai 2012.

Iniţiativa Capitala Europeană de Tineret este una relativ nouă – în cadrul ei se realizează însă proiecte din ce în mai profesioniste. Această iniţiativă încurajează dezvoltarea de idei noi şi proiecte inovatoare referitoare la participarea activă a tinerilor în viaţa socială şi încearcă să stabilească un model demn de urmat de către alte autorităţi locale europene.  În 2011 Anvers a fost capitala tineretului, iar în 2012 Braga vine cu o ofertă anuală completă sub egida acestui titlu. Maribor trece peste titlul de Capitală Culturală Europeană şi aduce un feeling suplimentar de excelenţă prin realizarea unei capitale europene de tineret chiar după cea culturală, în 2013. Iar Thessaloniki a fost nominalizat pentru titlul din 2014 chiar la sfârşitul anului trecut.

Cluj-Napoca vrea să aplice pentru amândouă titluri de Capitală. Redactarea candidaturii pentru Capitala Europeană de Tineret ar fi astfel un exerciţiu foarte bun pentru un viitor proiect pentru Capitala Culturală.

Documentaţia acestor proiecte este de fapt numai un fel de rău necesar în atingerea scopului – mult mai important e, cum îşi poate găsi oraşul caracteristicile unice pentru planificarea programelor de mare anvergură. În acest caz e nevoie de o cooperare strânsă între autorităţile locale publice şi un şir de asociaţii şi organizaţii, cei din urmă având rolul de a iniţia proiecte şi activităţi pe care, în caz de succes, le vor implementa. Între obiectivele principale ale programului figurează şi întărirea relaţiei între administraţia şi instituţiile locale si instituţiile europene, prin acordarea unei atenţii particulare privind participarea tinerilor în luarea deciziilor, atât la nivel local, cât şi cel european. Această muncă în echipă ar ajuta primăria clujeană, prin acumularea experienţei necesare pentru pregătirea aplicaţiei pentru Capitala Culturală.

Nu e nevoie de prea multe resurse pentru redactarea proiectului pentru Capitala Europeană de Tineret. Chiar dimpotrivă, un grup de tineri entuziaşti este de ajuns, o cooperare strânsă, o reţea de parteneriate puternice între organizaţiile care în momentul de faţă se ocupă cu tineri clujeni. Colaborarea între aceste organizaţii de tineret este în prezent relativ mică – programul ar contribui astfel şi la iniţierea de dialog între aceste organizaţii. Lista acestor ONG-uri include  desigur şi cele ale minorităţilor prezente în oraş (maghiari, germani, romi). Din partea lor va fi nevoie de aceaşi atitudine constructivă şi creativă.