CLUJ-NAPOCA pentru capitala europeană a tineretului!

Newsletter
Print
 • Share on Facebook
 • Share on Twitter

Despre proiect

MISIUNE

... a întări rolul și suportul acordat tinerilor și a organizaţiilor de tineret în participarea activă a acestora în schimbarea societăţii printr-un proces de dezvoltare urbană sustenabilă, responsabilă și inclusivă, prin împărtășirea spaţiului, culturii, puterii, muncii, bucuriei, viziunii și valorilo reuropene comune, adresând teme precum responsabilizarea tinerilor, susţinerea acestora, mobilitate, dialog structurat și informare în cadru lunui program de un an în Cluj-Napoca.

 

OBIECTIVE

 • să include comunitatea locală în proiectele și activităţile de tineret, 
 • să devenim un centrue uropean pentru evenimente, întâlnii și conferinţe majore timp de un an, 
 • să activăm tineretul și organizaţiile lor în procesul de dezvoltare urbană în Cluj-Napoca, 
 • să generăm cooperare sustenabilă între organizaţii locale, naţionale și europene, 
 • să creștem cunoștinţa tinerilor europeni legate de Cluj-Napoca și Transilvania,
 • să includem Cluj-Napoca în reţele europene de cooperare în domeniul tineretului dar și în alte domenii, 
 • să creăm un parteneriat sustenabil între autorităţi locale, organizaţii de tineret și alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul tineretului, 
 • să creăm mecanisme de screening sustenabile pentru tineret și să creăm oportunităţi de carieră pentru tinerii talentaţi, 
 • să creăm condiţii necesare pentru a susţine ideile innovative și creative ale tinerilor, 
 • să creăm mecanisme financiare sustenabile pentru susţinerea proiectelor și structurilor de tineret. 

REZULTATE AŞTEPTATE

 • creștere de 150% a fondurilor de tineret la nivel de municipalitate, în urma anului CET, 
 • o creștere de 100% a bugetelor disponibile pentru ONG-uriîn Cluj-Napoca, din diferite surse, înurma CET, 
 • o creștere de 20% a numărului turiștilor în 2015, și de 23% în 2016-2018, 
 • 80% din populaţia cu vârsta sub 35 de ani să participe la cel puţin un eveniment sau proiect, 
 • 50% din populaţia totală să participe la cel puţin un eveniment sau proiect, 
 • o creștere de 150% a numărului participanţilor tineri străini la evenimentele sau proiectele ONG-urilor locale, și participarea a cel puţin 25.000 studenţi străini la cel puţin un eveniment, 
 • 700 de voluntari să participe la Capitala Europeană de Tineret și să formeze Reţeaua Voluntarilor, 
 • 75 de startup-uri noi să fie formate cu ajutorul Capitalei Europene de Tineret, 
 • să fie creat un model prin folosirea principiilor de implementare a programelor de mare anvergură, 
 • o metodă de bune practici să fie creată pentru a implementa programe de un an în Cluj-Napoca, 
 • să fie creată o prioritate orizontală în domeniul politicilor și activităţilor de tineret în cadrul Planului de Dezvoltare Generală pentru Cluj-Napoca în 2014-2020.

 

PRIORITĂŢI:

 • Prioritate verticală: SHARE Space, SHARE Culture, SHARE Work, SHARE Power, SHARE Joy, SHARE Vision.
 • Prioritate orizontală: SHARE European, SHARE Responsibly
 • Prioritate regională: SHARE Region.

 

TIMELINE


24 Noiembrie 2012: Rezultat final - Cluj2015
28-29 Ianuarie 2013: Starting the Journey - Conferinţă
Februarie-Mai 2013: Evenimente şi proiecte partenere
21-22 Iunie 2013: Cluj Never Sleeps
19-21 Iulie 2013: Locaţie proprie la Festivalul Félsziget/Peninsula